logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Prawne podstawy działań
   minus Dostęp do informacji publicznej
   minus Kontrole zewnętrzne
      minus 2017
      minus 2018
      minus 2019
      minus 2020
      minus 2021
      minus 2022
   minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
   minus Przyjmowanie i załatwianie spraw drogą elektroniczną
   minus Ochrona danych osobowych
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Kontrole zewnętrzne - rok 2017

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Termin kontroli: 4 - 5.05.2017 r.

Przedmiot kontroli: Realizacja projektu nr POWR.01.01.01-16-1PO1/17 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Termin kontroli (wizyta monitorująca): 29.05.2017 r.

Przedmiot kontroli (wizyty monitorującej): Realizacja projektu nr RPOP.07.01.00-16-0001/17 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)’’, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.


Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Termin kontroli: 12-14.07.2017 r.

Przedmiot kontroli: Realizacja projektu nr RPOP.07.01.00-16-0001/17 pn.” Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ma rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.


Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Termin kontroli: 11-15.09.2017 r.

Przedmiot kontroli: Ocena prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Pracy na usługi rynku pracy w zakresie szkoleń dla bezrobotnych w 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu.


Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Krajowa Administracja Skarbowa, Departament Audytu Środków Publicznych - Wydział Terenowy w Opolu

Termin kontroli (audytu): 27.09.2017 r.

Przedmiot kontroli (audytu): Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)’’ nr projektu:RPOP.07.01.00-16-0009/16.

Ilość odwiedzin: 4287
Nazwa dokumentu: 2017
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Malawska
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Malawska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2006-12-07 13:45:23
Data udostępnienia informacji: 2006-12-07 13:45:23
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-30 09:04:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner