logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Prawne podstawy działań
   minus Dostęp do informacji publicznej
   plus Kontrole zewnętrzne
   minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
   minus Przyjmowanie i załatwianie spraw drogą elektroniczną
   minus Ochrona danych osobowych
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Przyjmowanie i załatwianie spraw drogą elektroniczną

Wniosek elektroniczny może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zamieszczoną w skrytce ESP posiadającej adres /PUP_Opole/SkrytkaESP
Zalecane parametry dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu:

  • załącznik w formacie JPEG - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB,

  • załącznik w formacie PDF - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB * liczba stron załącznika typu PDF.

Zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów dokumentów to:

  • przestrzeń barw: greyscale lub RGB,

  • rozdzielczość skanu w pikselach (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli,

  • kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100.

Wniosek powinien być opatrzony:

  • podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska lub nazwy właściciela podmiotu oraz jego adresu zamieszkania/siedziby, uwierzytelnionym zgodnie z ustawą o informatyzacji, albo

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym - określonym we wzorze wniosku jako podpis właściciela.

Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem.

Wniosek podpisać można za pomocą :

  • profilu zaufanego ePuap lub

  • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Ilość odwiedzin: 2425
Nazwa dokumentu: Przyjmowanie i załatwianie spraw drogą elektroniczną
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2006-12-07 14:22:44
Data udostępnienia informacji: 2006-12-07 14:22:44
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-30 09:11:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner