logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Refundacja kosztów opieki
nad dzieckiem do lat 7

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem to możliwość zrefundowania (po wcześniejszym udokumentowaniu) części kosztów poniesionych w związku z opieką nad:

  1. dzieckiem lub dziećmi do lat sześciu (a w przypadku gdy jest to dziecko niepełnosprawne: do lat siedmiu), albo
  2. osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.

Osoby uprawione do ubiegania się o zwrot kosztów opieki

O refundację osoba bezrobotna może ubiegać się, jeśli spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

  1. wychowuje co najmniej jedno dziecko do lat sześciu (a w przypadku gdy jest to dziecko niepełnosprawne: do lat siedmiu) albo opiekuje się osobą zależną,
  2. podejmie zatrudnienie albo inną pracę zarobkową,
  3. zostanie skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
  4. jej miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia.

Okres przysługiwania zwrotu kosztów opieki

  • jeśli osoba podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zwrot kosztów będzie mogła otrzymywać przez okres do 6 miesięcy,
  • jeśli osoba zostanie skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem będzie mogła otrzymywać przez cały okres ich trwania.

Formalności związane z uzyskaniem zwrotu kosztów opieki

Należy złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek wraz z załącznikami, które potwierdzą, że dziecko uczęszcza do placówki (np. zaświadczenie z przedszkola).

Ilość odwiedzin: 14829
Nazwa dokumentu: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Gruszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Gruszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2007-03-12 15:18:59
Data udostępnienia informacji: 2007-03-12 15:18:59
Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-26 09:47:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner