logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
minus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
   plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
   minus 2021
      plus Szkolenie ABC Przedsiębiorczości z elementami doradztwa biznesowego
      minus Dokonywanie oceny Wniosków o przyznanie dotacji
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Ogłoszenie o wynikach
   plus 2023
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w ramach postępowania mającego na celu wybranie 3 Ekspertów zewnętrznych – członków Komisji Oceny Wniosków o dotację, zobowiązanych do dokonania oceny maksymalnie 42 Wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem złożonych przez Uczestników projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2, realizowanym przez Miasto Opole/ Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w wymaganym terminie wpłynęło 5 ważnych ofert złożonych przez:

  1. Marzenę Szymborską
  2. Biankę Zdanowicz
  3. Martę Kaliciak-Gebauer
  4. Joannę Baczyńską
  5. Piotra Zająca

oraz 1 oferta niekompletna złożona przez Piotra Woźniaka.

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę: Bianki Zdanowicz, Joanny Baczyńskiej i Marty Kaliciak-Gebauer jako najkorzystniejsze spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

Zamawiający zamierza podpisać umowy z wybranymi Wykonawcami.

Ilość odwiedzin: 1849
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wynikach
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Bocheńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Bocheńska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2021-03-11 08:12:43
Data udostępnienia informacji: 2021-03-11 08:12:43
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 08:54:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner