logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
minus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
   minus Zamówienia poniżej 30 000 euro
      minus 2019
         minus Szkolenie ABC Przedsiębiorczości z elementami doradztwa biznesowego
            minus Ogłoszenie o zamówieniu
            minus Ogłoszenie o wynikach
      plus 2017
      minus 2015
   plus 2021
   plus 2023
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na szkolenie "ABC Przedsiębiorczości"

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego, które wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000  EURO na usługę „ABC Przedsiębiorczości  z elementami doradztwa biznesowego dla 60 uczestników projektu ( 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu dla których został określony I lub II profil pomocy ) pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2 realizowanego przez Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” wybrano ofertę Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski z Poznania.

Ilość odwiedzin: 2692
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wynikach
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Bocheńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Bocheńska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2019-03-25 14:53:43
Data udostępnienia informacji: 2019-03-25 14:53:43
Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-23 12:42:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner