logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
   minus Kierownictowo Urzędu
   minus Lokalizacja Urzędu
   minus Majątek Urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Dane podstawowe > Kierownictowo Urzędu

Kierownictwo urzędu

Pełniona funkcja

Imię i nazwisko

Dyrektor  PUP

Irena Lebiedzińska

Z-ca Dyrektora PUP

Tomasz Kwiatek

 

Kierownik Działu Organizacyjnego Beata Malawska
   

Główny Księgowy

Janusz Gembarzewski

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Kornek

 

Kierownik Działu Administracyjnego i Obsługi Urzędu Joanna Fijałkowska
   

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Izabela Bocheńska

Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy

Małgorzata Stelmaszek

Kierownik Referatu Współpracy z Partnerami Rynku Pracy Mirella Czech-Słaby

 

Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń

Joanna Puto

Zastępca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń

Ewa Kutarba

 

Kierownik Filii w Niemodlinie

Zofia Bednarz

 

Ilość odwiedzin: 25461
Nazwa dokumentu: Kierownictowo Urzędu
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2005-01-01 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-01-01 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-25 14:51:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner