logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
   minus Rozmieszczenie komórek organizacyjnych
   minus Godziny urzędowania
   minus Inspektor Ochrony Danych
   minus Kompetencje Działów
   minus Regulamin organizacyjny
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Rozmieszczenie komórek organizacyjnych

Nazwa / Stanowisko

Pokój

Sekretariat

11

   Dyrektor PUP

10

   Z-ca Dyrektora PUP

12

 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  (CAZ)

 

Kierownik CAZ

CAZ - 9

 

Referat Pośrednictwa Pracy

Sala
główna,
3

Senioralne Centrum Pracy

1

 
Referat Współpracy z Partnerami Rynku Pracy 14, 15, 16, 17
 

Zespół ds. Poradnictwa Zawodowego

CAZ
1, 10, 11

 

Zespół ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich - szkolenia

CAZ - 1

 

Zespół ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich - KFS
(Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

CAZ - 5

 

Zespół Instrumentów wspierających Usługi Rynku Pracy

  • Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy

  • dotacje

  • kontrole, monitoring utworzonych miejsc pracy

  • zwrot kosztów dojazdu

 

 

CAZ - 3

CAZ - 4

CAZ - 6

CAZ - 2

 
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ Sala główna, 2
 

Zespół ds. Programowania i Monitoringu Rynku Pracy

1, 13

 

Dział Organizacyjny

18, archiwum

 

Zespół ds. Kadr i Szkolenia

9

 

Główny Księgowy

6

Księgowość

7, 8

 
Dział Administracyjny i Obsługi Urzędu 11, 13A, 3, kancelarie
Zespół ds. Informatyki 13

 CAZ - Budynek Centrum Aktywizacji Zawodowej, Bytnara "Rudego" 8

Podstawowa obsługa osób bezrobotnych

Kategoria

Stanowisko

Rejestracja
osób bezrobotnych
i poszukujących pracy

Box 1

Box 2

Box 3

Box 4

Box 5

Box 6

Pośrednictwo Pracy
(litery)

A, B, Ć, F

Box 7

C, D, H, I

Box 8

G, J, Ł, Ż

Box 9

Ka-Krz

Box 10

Ks-Ky, L, N, O

Box 11

E, M, R

Box 12

P, T, U, V

Box 13

S

Box 14

Ś, W, Z, Ź, Y

Box 15

niepełnosprawni

Box 16

Obsługa osób z prawem do zasiłku

Pok. 2

Obsługa osób z przyznanymi
stypendiami stażowymi
i dodatkami szkoleniowymi

pok. 2

Ilość odwiedzin: 17569
Nazwa dokumentu: Rozmieszczenie komórek organizacyjnych
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2009-02-11 09:39:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-11 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-04 12:45:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner