logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH > Zwrot kosztów zakwaterowania

ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

1. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania?
 
O zwrot kosztów zakwaterowania może ubiegać się bezrobotny zarejestrowany w PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie i Ozimku, który spełnia łącznie następujące warunki: 
  1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
  2. mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniony, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż;
  3. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowa

2. Jak długo bezrobotny może otrzymywać zwrot kosztów zakwaterowania?

  • bezrobotny, który podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową może otrzymywać zwrot kosztów zakwaterowania przez okres do 12 miesięcy,
  • bezrobotny, który został skierowany na staż może otrzymywać zwrot kosztów zakwaterowania przez okres odbywania stażu.
3. Podstawą wypłaty zwrotu kosztów zakwaterowania jest udokumentowanie poniesionych kosztów.
 
4. Co należy zrobić aby otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania?
 
Bezrobotny, który chce otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania powinien złożyć w PUP wniosek o dokonanie zwrotu kosztów zakwaterowania, nie później niż do 30 dni od daty podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia stażu.
 
 
Szczegółowych informacji udzielają:
 
Gabriela Walecko, Magdalena Hamzik – I pietro pok. 18, tel. 77 44 22 943

Nazwa dokumentu: Zwrot kosztów zakwaterowania
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Kowalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2007-03-12 15:11:52
Data udostępnienia informacji: 2007-03-12 15:11:52
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-08 07:48:13

Wersja do wydruku...

corner   corner