logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
minus Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
minus Poszukuję pracownika
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Dane podstawowe
      Kierownictowo Urzędu
      Lokalizacja Urzędu
      Mienie Urzędu
   Struktura organizacyjna
      Rozmieszczenie komórek organizacyjnych
      Godziny urzędowania
      Kompetencje Działów
      Regulamin organizacyjny
   Prawne podstawy działań
      Dostęp do informacji publicznej
      Kontrole zewnętrzne
         2017
      Przyjmowanie i załatwianie spraw
      Ochrona danych osobowych
         Monitoring wizyjny
   Nabór pracowników do PUP
      Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
      Ogłoszenia o naborze pracowników

AKTUALNOŚCI
   PUP Opole
   Obowiązujące stawki
   Dane statystyczne
      Raporty statystyczne
         2019
         2018
         2017
         2016
         2015
         2014
         2013
         2012
         2011
         2010
         2009
      Liczba bezrobotnych
      Stopa bezrobocia
      Bezrobocie w gminach
      Zmiany na lokalnym rynku pracy
      PUP Opole na tle woj. opolskiego
      Analizy i opracowania
         Informacje o sytuacji na rynku pracy
         Sprawozdania z realizacji zadań
         Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
         Pozostałe
   Dane finansowe
      Ocena wydatkowania środków Funduszu Pracy
      Sprawozdania finansowe
      Sprawozdania z planów finansowych

DLA BEZROBOTNYCH
   Pojęcia podstawowe
   Rejestracja
   Prawa i obowiązki bezrobotnego
   Zasiłek dla bezrobotnych
   Utrata statusu bezrobotnego
   Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych

AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
   Oferty pracy
   Pośrednictwo pracy
   Szkolenia
   Poradnictwo zawodowe
   Staże
   Roboty publiczne
   Prace interwencyjne
   Zwrot kosztów przejazdu
   Prace społecznie użyteczne
   Podjęcie działalności gospodarczej
   Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
   Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
   Zwrot kosztów zakwaterowania
   Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
   Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
   Dodatek aktywizacyjny
   EURES

DLA PRACODAWCÓW
   ABC Pracodawcy
   Poszukuję pracownika

OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
   Prawa i obowiązki
   Rolnicy

WNIOSKI I FORMULARZE
   Druki do pobrania

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
   Zakres działań PRRP
   Skład PRRP

INNE
   Plan zamówień publicznych
      2017
   Zamówienia poniżej 30 000 euro
      2019
         Szkolenie ABC Przedsiębiorczości z elementami doradztwa biznesowego
      2017
         Szkolenie ABC Przedsiębiorczości z elementami doradztwa biznesowego
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Ogłoszenie o wynikach
      2015
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
corner   corner