logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
   minus Kierownictowo Urzędu
   minus Lokalizacja Urzędu
   minus Mienie Urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
minus Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
minus Poszukuję pracownika
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Dane podstawowe > Mienie Urzędu

Mienie będące w posiadaniu
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
wg stanu na dzień 31.12.2017

 

Lp

Nazwa

Wartość
początkowa

brutto
na dzień
01.01.2017

Umorzenie
na dzień
31.12.2017

Wartość
netto

na dzień
31.12.2017

1. Grupa 0 - Grunty  10'133,19 0,00  10'133,19

2.

Grupa I - Budynki i lokale

2'164'063,63

931'458,46

1'232'605,17

3.

Grupa IV - Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania
(zespoły komputerowe)

1'821'181,35

1'606'735,39

214'445,96

4.

Grupa VI - Urządzenia techniczne
(centrala telefoniczna, urządzenia RTV)

95'428,06

82'224,50

13'203,56

5.

Grupa VII - Środki transportu

70'000,00

31'500,00

38'500,00

6.

Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie
(kserokopiarki)

28'311,98

28'311,98

0,00

RAZEM: 

4'189'118,21

2'680'230,33

1'508'887,88

7.

Wartości niematerialne i prawne
(programy komputerowe)

138'413,56

110'812,06

27'601,50

8.

Pozostałe środki trwałe
(meble biurowe, aparaty telefoniczne,
kalkulatory itp.)

1'038'751,80

1'035'799,80

2'952,00

OGÓŁEM: 

5'366'283,57

3'826'842,19

1'539'441,38

Ilość odwiedzin: 3728
Nazwa dokumentu: Mienie Urzędu
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Szynkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Szynkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2005-11-10 13:02:47
Data udostępnienia informacji: 2005-11-10 13:02:47
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-11 08:49:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner