logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
minus Dane statystyczne
   minus Raporty statystyczne
      minus 2018
      minus 2017
      minus 2016
      minus 2015
      minus 2014
      minus 2013
      minus 2012
      minus 2011
      minus 2010
      minus 2009
      minus 2008
      minus 2007
      minus 2006
      minus 2005
   minus Liczba bezrobotnych
   minus Stopa bezrobocia
   minus Bezrobocie w gminach
   minus Zmiany na lokalnym rynku pracy
   minus PUP Opole na tle woj. opolskiego
   plus Analizy i opracowania
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
minus Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
minus Poszukuję pracownika
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Spis dokumentów:
1. 2018
2. 2017
3. 2016
4. 2015
5. 2014
6. 2013
7. 2012
8. 2011
9. 2010
10. 2009
11. 2008
12. 2007
13. 2006
14. 2005

W powyższych dokumentach w załącznikach do pobrania umieszczono pliki zestawień statystycznych dotyczące bezrobotnych i poszukujących pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim.

Zestawienia MPIPS-01 (wcześniej MGIP-01) przedstawiają informacje dotyczące:

 • struktury bezrobotnych,
 • bilansu (rejestracji i wyłączeń z ewidencji) bezrobotnych,
 • bilansu bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
  • do 25 roku życia,
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotnych,
 • liczby ofert pracy w wybranych kategoriach,
 • liczby osób poszukujących pracy,
 • liczby osób które otrzymały dodatek aktywizacyjny,
 • zgłoszeń i zwolnień zgłaszanych przez zakłady pracy.

Zestawienia te są generowane po upływie każdego miesiąca.

Załączniki 1 do zestawień MPIPS-01 to zestawienia liczby osób bezrobotnych według płci, czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej są one dostępne od 2006r. Zestawienia te są generowane kwartalnie.

Załączniki 2 do zestawień MPIPS-01 to zestawienia liczby osób bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy (według PKD). Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej są one dostępne od 2008r. Zestawienia te są generowane półrocznie.

Załączniki 3 do zestawień MPIPS-01 to zestawienia liczby osób bezrobotnych oraz ofert pracy według zawodów i specjalności. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej są one dostępne od 2008r. Zestawienia te są generowane półrocznie.

Załączniki 4 do zestawień MPIPS-01 to zestawienia liczby osób, korzystających na przestrzeni roku z usług poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, staży i przygotowania zawodowego. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej są one dostępne od 2008r. Zestawienia te są generowane rocznie.

Załączniki 5 do zestawień MPIPS-01 to zestawienia liczby osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi według płci, czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej są one dostępne od 2008r. Zestawienia te są generowane rocznie.

Załączniki 6 do zestawień MPIPS-01 to zestawienia liczby osób korzystających z aktywnych programów rynku pracy. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej będą one dostępne od 2008r. Zestawienia te są generowane rocznie.

Załączniki 7 do zestawień MPIPS-01 to zestawienia liczby osób bezrobotnych według gmin. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej są one dostępne od 2008r. Zestawienia te są generowane rocznie.

Załączniki 8 do zestawień MPIPS-01 to zestawienia dotyczące umów z agencjami zatrudnienia oraz programów specjalnych. Są one dostępne od 2010r. Zestawienia te są generowane rocznie.

 

Zestawienia MPIPS-07 (wcześniej MPS-07) to sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy (nie pozostających w zatrudnieniu). Zestawienia te zawierają:

 • bilans osób włączonych do ewidencji osób niepełnosprawnych,
 • bilans osób wyłączonych z ewidencji osób niepełnosprawnych,
 • strukturę osób niepełnosprawnych m.in. według płci, wieku, stopnia i rodzaju niepełnosprawności, wykształcenia oraz stażu pracy.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej są one dostępne od 2009r. Zestawienia te są generowane półrocznie.

 

Powyższe zestawienia są przekazywane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Ilość odwiedzin: 41423
Nazwa dokumentu: Raporty statystyczne
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2006-04-28 10:40:34
Data udostępnienia informacji: 2006-04-28 10:40:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-14 11:38:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner