logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7

 
1. Kto może ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 ?
 
O zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 może ubiegać się bezrobotny zarejestrowany w PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie i Ozimku, który spełnia łącznie następujące warunki: 
  1. podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż lub szkolenie na podstawie skierowania PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie i Ozimku;
  2. osiąga z tego tytułu miesięcznie przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  3. wychowuje samotnie co najmniej jedno dziecko do lat 7. 
2. Jak długo bezrobotny może otrzymywać refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 ?
 
bezrobotny, który podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową może otrzymywać refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na okres do 6 miesięcy,
bezrobotny, który został skierowany na staż może otrzymywać refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na okres odbywania stażu lub szkolenia.
 
3. Co powinien zrobić bezrobotny aby otrzymać refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7?
 
Bezrobotny, który chce otrzymać refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 powinien złożyć w PUP wniosek o dokonanie w/wymienionej refundacji wraz z załącznikami tj: 
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub przedszkola,
  • oświadczenie o uzyskanych przychodach,
  • umowę o pracę ( dotyczy osób, które podjęły zatrudnienie ).  
4. Podstawą wypłaty refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 jest udokumentowanie poniesionych kosztów.
 
5. Refundacja nie przysługuje w przypadku przerwania stażu lub szkolenia.
 
6. Refundacja wypłacana jest z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy.
 
 

Ilość odwiedzin: 10953
Nazwa dokumentu: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Kowalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Kałuska
Data wytworzenia informacji: 2007-03-12 15:18:59
Data udostępnienia informacji: 2007-03-12 15:18:59
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-21 11:38:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner