logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
   minus Rozmieszczenie komórek organizacyjnych
   minus Godziny urzędowania
   minus Kompetencje Działów
   minus Regulamin organizacyjny
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
minus Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
minus Poszukuję pracownika
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Nazwa / Stanowisko

Pokój

Sekretariat

11

   Dyrektor PUP

10

   Z-ca Dyrektora PUP

12

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

Kierownik CAZ CAZ - 9
Referat Pośrednictwa Pracy 2,
Sala
główna
Referat Poradnictwa Zawodowego

CAZ - 2,3,6,8,10

Zespół ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich

CAZ - 4

Zespół Instrumentów wspierających Usługi Rynku Pracy

CAZ - 5

Klub Pracy CAZ - 1

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ 

Referat Rejestracji i Ewidencji

Sala główna

Referat Świadczeń 1
 
Dział Współpracy z Partnerami Rynku Pracy 2
Zespół ds. Programowania i Monitoringu Rynku Pracy 5, 13, 16
Zespół ds. Informatyki 13
Dział Organizacyjny i Obsługi Urzędu 18
Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia 9
Główny Księgowy

6

Księgowość

6, 7, 8

 CAZ - Budynek Centrum Aktywizacji Zawodowej, Bytnara "Rudego" 8

 

Podstawowa obsługa osób bezrobotnych

 

Kategoria

Stanowisko

Rejestracja
osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
Box 1
Box 2
Box 3
Box 4
Box 5
Box 6

Litery

A, B, C, Ć
Box 7
D, E, F, G
Box 8
H, I, J, L, Ka-Kd
Box 9
Ke-Kw
Box 10
Ł, M, N
Box 11
O, P, R
Box 12
S, Ś
Box 13
W, Z
Box 14
T, U, V, Ź, Ż
oraz osoby
niepełnosprawne

Box 15

Obsługa osób z prawem do zasiłku - Pok. 1

Osoby bezrobotne

Litery:
A - F

Stanowisko 1

Litery:
G, I, K

Stanowisko 2

Litery:
J, L-O

Stanowisko 3

Litery:
P, S, Ś
Stanowisko 4
Litery:
H, R, T-Ż
Stanowisko 5
Obsługa osób z przyznanymi stypendiami stażowymi
i dodatkami szkoleniowymi
Stanowisko 6

 

 

Ilość odwiedzin: 4145
Nazwa dokumentu: Rozmieszczenie komórek organizacyjnych
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2009-02-11 09:39:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-11 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 09:44:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner