logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
minus Dane statystyczne
   plus Raporty statystyczne
   minus Liczba bezrobotnych
   minus Stopa bezrobocia
   minus Bezrobocie w gminach
   minus Zmiany na lokalnym rynku pracy
   minus PUP Opole na tle woj. opolskiego
   plus Analizy i opracowania
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Stopa bezrobocia w Opolu, powiecie opolskim, województwie opolskim oraz w kraju w latach 2000-2024.

Stopę bezrobocia wylicza Główny Urząd Statystyczny.

Przez stopę bezrobocia należy rozumieć procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (suma liczby osób bezrobotnych i liczby osób uznanych wg. kryteriów GUS za pracujące).

 

Stan na koniec:

Miasto Opole

Powiat opolski

Wojew. Opolskie

Polska

marzec 2024
(dane szacunkowe)
3,0 5,8 5,9  
luty 2024 3,0 5,9 6,1 5,4
styczeń 2024 3,1 5,9 6,2 5,4
grudzień 2023 2,9 5,7 5,9 5,1
listopad 2023 2,8 5,3 5,6 5,0
październik 2023 3,0 5,5 5,6 5,0
wrzesień 2023 3,0 5,7 5,7 5,0
sierpień 2023 3,1 5,8 5,9 5,0
lipiec 2023 3,1 5,8 6,0 5,0
czerwiec 2023 3,1 5,6 6,1 5,1
maj 2023 3,0 5,6 6,0 5,1
kwiecień 2023 3,1 5,8 6,2 5,3
marzec 2023 3,1 5,9 6,2 5,4
luty 2023 3,2 6,1 6,4 5,6
styczeń 2023 3,2 6,2 6,3 5,5
grudzień 2022 3,1 5,7 5,9 5,2
listopad 2022 3,0 5,8 5,9 5,1
październik 2022 3,1 6,1 6,0 5,1
wrzesień 2022 3,1 6,2 6,0 5,1
sierpień 2022 3,1 5,8 5,6 4,8
lipiec 2022 3,1 5,7 5,6 4,9
czerwiec 2022 3,1 5,8 5,6 4,9
maj 2022 3,2 5,8 5,8 5,1
kwiecień 2022 3,2 5,9 5,9 5,2
marzec  2022 3,2 6,0 6,0 5,4
luty 2022 3,2 6,1 6,1 5,5
styczeń 2022 3,2 6,2 6,2 5,5
grudzień 2021 3,2 6,1 6,0 5,4
listopad 2021 3,2 6,1 5,9 5,4
październik 2021 3,3 6,4 6,0 5,5
wrzesień 2021 3,4 6,5 6,1 5,6
sierpień 2021 3,6 6,7 6,3 5,8
lipiec 2021 3,6 6,8 6,4 5,9
czerwiec 2021 3,6 6,9 6,5 6,0
maj 2021 3,8 7,1 6,6 6,1
kwiecień 2021 3,9 7,1 6,8 6,3
marzec 2021 3,9 7,4 7,0 6,4
luty 2021 4,0 7,6 7,3 6,6
styczeń 2021 4,0 7,7 7,3 6,5
grudzień 2020 3,8 7,4 6,9 6,3
listopad 2020 3,6 7,2 6,7 6,1
październik 2020 3,6 7,3 6,7 6,1
wrzesień 2020 3,7 7,5 6,8 6,1
sierpień 2020 3,8 7,4 6,9 6,1
lipiec 2020 3,7 7,2 6,9 6,1
czerwiec 2020 3,6 7,2 6,9 6,1
maj 2020 3,5 7,1 6,9 6,0
kwiecień 2020 3,3 6,7 6,6 5,8
marzec 2020 3,0 5,9 6,0 5,4
luty 2020 2,9 5,7 6,1 5,5
styczeń 2020 2,9 5,8 6,1 5,5
grudzień 2019 2,8 5,6 5,8 5,2
listopad 2019 2,6 5,3 5,5 5,1
październik 2019 2,5 5,2 5,4 5,0
wrzesień 2019 2,6 5,3 5,5 5,1
sierpień 2019 2,9 5,5 5,7 5,2
lipiec 2019 2,9 5,4 5,6 5,2
czerwiec 2019 2,9 5,4 5,6 5,3
maj 2019 2,9 5,6 5,7 5,4
kwiecień 2019 3,0 5,9 5,9 5,6
marzec 2019 3,2 6,2 6,2 5,9
luty 2019 3,3 6,5 6,4 6,1
styczeń 2019 3,4 6,5 6,6 6,1
grudzień 2018 3,3 6,3 6,3 5,8
listopad 2018 3,2 6,1 6,0 5,7
październik 2018 3,2 6,3 6,0 5,7
wrzesień 2018 3,3 6,5 6,0 5,7
sierpień 2018 3,5 6,6 6,1 5,8
lipiec 2018 3,6 6,6 6,2 5,8
czerwiec 2018 3,5 6,6 6,2 5,8
maj 2018 3,7 6,9 6,4 6,1
kwiecień 2018 3,8 7,2 6,7 6,3
marzec 2018 3,9 7,6 7,1 6,6
luty 2018 4,0 7,8 7,3 6,8
styczeń 2018 4,2 8,0 7,5 6,9
grudzień 2017 3,9 7,8 7,3 6,8
listopad 2017 4,0 6,9 6,9 6,5
październik 2017 4,1 7,0 6,9 6,6
wrzesień 2017 4,5 7,5 7,4 6,8
sierpień 2017 4,6 7,8 7,6 7,0
lipiec 2017 4,6 8,0 7,7 7,1
czerwiec 2017 4,6 7,9 7,8 7,1
maj 2017 4,8 8,1 8,2 7,4
kwiecień 2017 4,9 8,4 8,5 7,7
marzec 2017 5,1 8,7 8,9 8,1
luty 2017 5,2 8,8 9,3 8,5
styczeń 2017 5,3 8,9 9,3 8,6
grudzień 2016 4,9 9,3 9,0 8,3
listopad 2016 4,8 9,1 8,7 8,2
październik 2016 4,8 9,1 8,7 8,2
wrzesień 2016 4,9 9,2 8,8 8,3
sierpień 2016 5,0 9,3 9,0 8,5
lipiec 2016 5,0 9,2 9,0 8,6
czerwiec 2016 5,0 9,3 9,2 8,8
maj 2016 5,2 9,8 9,5 9,1
kwiecień 2016 5,4 10,1 9,9 9,5
marzec 2016 5,5 10,5 10,3 10,0
luty 2016 5,6 10,8 10,7 10,3
styczeń 2016 5,5 10,8 10,7 10,3
grudzień 2015 5,3 10,2 10,2 9,8
listopad 2015 5,1 9,8 9,6 9,6
październik 2015 5,2 10,0 9,6 9,6
wrzesień 2015 5,3 10,1 9,7 9,7
sierpień 2015 5,5 10,4 10,0 10,0
lipiec 2015 5,5 10,6 10,2 10,1
czerwiec 2015 5,5 10,7 10,6 10,3
maj 2015 5,8 11,2 11,1 10,8
kwiecień 2015 5,8 11,5 11,6 11,2
marzec 2015 6,1 11,9 12,0 11,7
luty 2015 6,2 12,5 12,4 12,0
styczeń 2015 6,2 12,4 12,4 12,0
grudzień 2014 6,0 11,9 11,9 11,5
listopad 2014 6,0 11,8 11,7 11,4
październik 2014 6,1 12,1 11,7 11,3
wrzesień 2014 6,4 12,3 12,0 11,5
sierpień 2014 6,3 12,5 12,3 11,7
lipiec 2014 6,4 12,6 12,4 11,8
czerwiec 2014 6,3 12,8 12,7 12,0
maj 2014 6,6 13,3 13,2 12,5
kwiecień 2014 6,9 13,8 13,7 13,0
marzec 2014 7,2 14,3 14,3 13,5
luty 2014 7,2 14,6 14,8 13,9
styczeń 2014 7,3 14,7 15,0 13,9
grudzień 2013 6,9 14,0 14,2 13,4
listopad 2013 6,8 13,5 14,0 13,2
październik 2013 7,3 14,0 13,8 13,0
wrzesień 2013 7,1 13,8 13,8 13,0
sierpień 2013 7,1 13,6 13,7 13,0
lipiec 2013 7,0 13,6 13,8 13,1
czerwiec 2013 7,2 13,9 14,0 13,2
maj 2013 7,5 14,3 14,6 13,6
kwiecień 2013 7,9 14,9 15,3 14,0
marzec 2013 8,1 15,4 15,7 14,3
luty 2013 7,7 14,9 15,7 14,4
styczeń 2013 7,5 14,5 15,4 14,2
grudzień 2012 7,1 13,5 14,4 13,4
listopad 2012 7,0 13,1 13,7 12,9
październik 2012 6,9 12,6 13,3 12,5
wrzesień 2012 6,7 12,6 13,2 12,4
sierpień 2012 6,6 12,3 13,1 12,4
lipiec 2012 6,6 12,5 13,1 12,3
czerwiec 2012 6,7 12,5 13,2 12,3
maj 2012 6,8 12,7 13,5 12,6
kwiecień 2012 6,8 13,0 13,8 12,9
marzec 2012 6,8 13,3 14,2 13,3
luty 2012 6,9 13,5 14,5 13,4
styczeń 2012 6,7 13,0 14,1 13,2
grudzień 2011 6,2 12,2 13,3 12,5
listopad 2011 6,1 12,3 12,8 12,1
październik 2011 6,1 12,4 12,6 11,8
wrzesień 2011 6,0 12,3 12,6 11,8
sierpień 2011 6,0 12,3 12,5 11,8
lipiec 2011 6,0 12,1 12,5 11,8
czerwiec 2011 6,0 12,1 12,5 11,9
maj 2011 6,1 12,6 13,0 12,4
kwiecień 2011 6,3 13,2 13,6 12,8
marzec 2011 6,9 14,0 14,3 13,3
luty 2011 7,0 14,4 14,7 13,4
styczeń 2011 6,8 14,0 14,6 13,1
grudzień 2010 6,3 12,7 13,1 12,3
listopad 2010 6,3 12,4 12,4 11,7
październik 2010 6,2 12,2 12,1 11,5
wrzesień 2010 6,5 12,4 12,4 11,5
sierpień 2010 6,4 12,1 12,2 11,4
lipiec 2010 6,3 12,4 12,2 11,5
czerwiec 2010 6,1 12,3 12,4 11,7
maj 2010 6,5 12,6 12,8 12,1
kwiecień 2010

6,5

13,0

13,2

12,4

marzec 2010

6,6

13,5

13,9

13,0

luty 2010

6,6

13,4

14,2

13,2

styczeń 2010

6,3

12,9

14,0

12,9

grudzień 2009

5,9

12,1

12,9

12,1

listopad 2009

5,8

11,1

12,0

11,4

październik 2009

5,4

10,6

11,4

11,1

wrzesień 2009

5,3

10,6

11,3

10,9

sierpień 2009

5,5

10,3

11,2

10,8

lipiec 2009

5,2

10,1

11,1

10,7

czerwiec 2009

5,1

10,1

11,0

10,6

maj 2009

5,3

10,3

11,3

10,7

kwiecień 2009

5,3

10,2

11,5

10,9

marzec 2009

5,4

10,2

11,7

11,1

luty 2009

5,2

9,9

11,5

10,9

styczeń 2009

4,9

9,2

11,0

10,4

grudzień 2008

4,4

8,1

9,8

9,5

listopad 2008

4,3

7,9

9,2

9,1

październik 2008

4,1

7,7

8,7

8,8

wrzesień 2008

4,4

8,2

8,9

8,9

sierpień 2008

4,6

8,4

9,1

9,1

lipiec 2008

4,4

8,2

9,2

9,2

czerwiec 2008

4,3

8,4

9,5 9,4

maj 2008

4,5

8,6

9,9

9,8

kwiecień 2008

4,6

9,0

10,4

10,3

marzec 2008

4,9

9,5

11,2

10,9

luty 2008

5,3

9,7

11,9

11,3

styczeń 2008

5,5

10,1

12,2

11,5

grudzień 2007

5,3

10,4

11,9

11,2

listopad 2007

5,3

10,6

11,6

11,2

październik 2007

5,7

10,5

11,9

11,3

wrzesień 2007

6,0

11,3

12,4

11,6

sierpień 2007

6,1

11,8

12,7

11,9

lipiec 2007

6,1

12,0

12,8

12,2

czerwiec 2007

6,3

12,0

13,1

12,4

maj 2007

7,3

12,4

13,8

13,0

kwiecień 2007

7,9

13,1

14,6

13,7

marzec 2007

8,2

14,3

15,5

14,4

luty 2007

8,3

15,5

16,3

14,9

styczeń 2007

8,4

15,6

16,5

15,1

grudzień 2006

8,5

15,5

16,3

14,9

listopad 2006

8,5

15,4

16,0

14,8

październik 2006

8,7

15,8

16,2

14,9

wrzesień 2006

8,8

16,2

16,6

15,2

sierpień 2006

8,9

16,6

17,0

15,5

lipiec 2006

9,0

16,6

17,1

15,7

czerwiec 2006

9,0

16,7

17,3

16,0

maj 2006

9,1

16,9

17,7

16,5

kwiecień 2006

9,3

17,3

18,3

17,2

marzec 2006

9,4

17,6

18,9

17,8

luty 2006

9,4

17,7

19,3

18,0

styczeń 2006

9,2

17,3

19,3

18,0

grudzień 2005

9,0

17,0

18,6

17,6

listopad 2005

9,0

16,7

18,2

17,3

październik 2005

8,9

16,8

18,0

17,3

wrzesień 2005

9,1

17,1

18,2

17,6

sierpień 2005

9,3

17,8

18,3

17,7

lipiec 2005

9,4

17,9

18,5

17,9

czerwiec 2005

9,4

18,0

18,6

18,0

maj 2005

9,5

18,2

18,9

18,2

kwiecień 2005

9,9

18,7

19,5

18,7

marzec 2005

10,1

19,2

20,1

19,2

luty 2005

10,1

19,3

20,2

19,4

styczeń 2005

10,2

19,4

20,4

19,4

grudzień 2004

10,1

19,2

19,9

19,0

listopad 2004

10,0

18,7

19,5

18,7

październik 2004

10,0

18,8

19,4

18,7

wrzesień 2004

10,4

19,2

19,7

18,9

sierpień 2004

10,4

19,5

19,9

19,1

lipiec 2004

10,7

19,6

20,2

19,3

czerwiec 2004

10,8

10,0

20,4

19,4

maj 2004

10,7

20,1

20,5

19,5

kwiecień 2004

11,1

20,2

21,1

19,9

marzec 2004

11,1

20,7

21,8

20,4

luty 2004

11,1

20,9

21,8

20,6

styczeń 2004

11,2

20,9

21,8

20,6

grudzień 2003

11,0

16,8

19,2

18,0

listopad 2003

11,0

16,8

19,2

17,6

październik 2003

10,9

16,4

18,6

17,4

wrzesień 2003

10,7

16,1

18,4

17,5

sierpień 2003

10,7

16,0

18,5

17,6

lipiec 2003

10,8

16,3

18,8

17,7

czerwiec 2003

10,8

16,5

18,8

17,7

maj 2003

10,9

16,6

19,0

17,9

kwiecień 2003

10,9

16,7

19,4

18,3

marzec 2003

11,0

17,0

19,7

18,6

luty 2003

11,0

17,1

19,9

17,7

styczeń 2003

10,9

16,9

20,0

18,6

grudzień 2002

10,5

16,6

19,3

18,0

listopad 2002

10,4

16,2

18,7

17,8

październik 2002

10,2

15,9

18,3

17,5

wrzesień 2002

10,2

15,8

18,2

17,6

sierpień 2002

10,2

15,9

18,2

17,5

lipiec 2002

10,3

15,0

18,2

17,5

czerwiec 2002

10,2

14,8

18,1

17,4

maj 2002

10,2

14,8

17,8

17,3

kwiecień 2002

10,4

15,7

18,8

17,9

marzec 2002

10,5

15,9

19,0

18,2

luty 2002

10,4

16,0

19,1

18,2

styczeń 2002

10,2

15,9

18,9

18,1

grudzień 2001

9,7

15,4

18,2

17,5

listopad 2001

9,5

14,3

17,1

16,8

październik 2001

9,2

13,8

16,7

16,4

wrzesień 2001

9,0

13,5

16,5

16,3

sierpień 2001

8,7

13,1

16,0

16,2

lipiec 2001

8,8

13,0

16,0

16,0

czerwiec 2001

8,6

13,1

15,9

15,9

maj 2001

8,6

13,1

15,9

15,9

kwiecień 2001

8,6

13,2

16,0

16,0

marzec 2001

8,4

13,1

16,1

16,1

luty 2001

8,2

13,0

16,1

15,9

styczeń 2001

8,0

12,9

16,0

15,7

grudzień 2000

7,9

12,3

15,7

15,1

listopad 2000

7,4

11,5

14,7

14,5

październik 2000

7,2

11,2

14,3

14,1

wrzesień 2000

7,0

11,0

14,2

14,0

sierpień 2000

7,2

10,4

13,9

13,9

lipiec 2000

6,9

10,6

13,9

13,8

czerwiec 2000

6,7

10,5

13,6

13,6

maj 2000

6,5

10,4

13,7

13,6

kwiecień 2000

6,6

10,5

13,9

13,8

marzec 2000

6,5

10,7

14,1

14,0

luty 2000

6,5

11,0

14,2

14,0

styczeń 2000

6,4

10,9

14,0

13,7

 

Stopa bezrobocia nie jest wyliczana na poziomie gmin!

Więcej danych dot. stopy bezrobocia
można uzyskać na stronach
Publicznej Służby Zatrudnienia

http://psz.praca.gov.pl

w dziale:
"Statystyki Rynku Pracy"

Wybranie powyższego łącza spowoduje opuszczenie strony podmiotowej BIP

Ilość odwiedzin: 89305
Nazwa dokumentu: Stopa bezrobocia
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2006-05-05 09:17:28
Data udostępnienia informacji: 2006-05-05 09:17:28
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-16 09:30:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner