logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH > Zwrot kosztów przejazdu

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

1. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu?
 
O zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, przejazdu do pracodawcy, powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy może ubiegać się bezrobotny zarejestrowany w PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie i Ozimku, który spełnia łącznie następujące warunki: 
 1. podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, został skierowany na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub został skierowany do pracodawcy, wykonuje prace społecznie użyteczne na podstawie skierowania PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie lub Ozimku;
 2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Koszty przejazdu zwracane będą:
 
 • bezrobotnym, którzy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową przez okres do 12 miesięcy,
 • bezrobotnym, którzy zostali skierowani na staż przez okres odbywania stażu,
 • bezrobotnym, którzy zostali skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych przez okres wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • za przejazd na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • za przejazd do pracodawcy, powrót do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy.
 
3. Podstawą wypłaty zwrotu kosztów przejazdu jest udokumentowanie poniesionych kosztów.
 
4. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje:
 • za miesiąc, w którym rozwiązany został stosunek pracy lub stosunek służbowy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz od miesiąca, w którym pracownik dokonał wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego,
 • za miesiąc w którym bezrobotny z własnej winy przerwał wykonywanie prac społecznie użytecznych,
 • za dni nieobecności w pracy w przypadku dojazdu do pracy, miejsca odbywania stażu lub zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego prywatnym środkiem transportu,
 • za przejazd na terenie miasta, na podstawie biletu miejskiego zakładu komunikacyjnego, w którym znajduje się miejsce pracy, odbywania stażu.
5. Zwrot kosztów dojazdu wypłacany jest z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy odbywania stażu, świadczenia pracy, przyjmując że miesiąc liczy 30 dni.
 
Szczegółowych informacji udzielają:
 
Gabriela Walecko, Magdalena Hamzik – I pietro pok. 17 A, tel. ( 077) 44 22 943

 

Nazwa dokumentu: Zwrot kosztów przejazdu
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Kowalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2006-05-31 12:41:03
Data udostępnienia informacji: 2006-05-31 12:41:03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 14:14:52

Wersja do wydruku...

corner   corner