logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH > Zwrot kosztów przejazdu

Definicja
Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie, staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy poza swoim miejscem zamieszkania
Kto może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu
O zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy może się ubiegać bezrobotny zarejestrowany w PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie lub Ozimku, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż lub przygotowanie zawodowe na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy, filii w Niemodlinie lub Ozimku,
  • uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Co powinien zrobić bezrobotny by otrzymać zwrot kosztów przejazdu
Bezrobotny, który chce otrzymać zwrot kosztów przejazdu powinien złożyć w PUP, nie później niż do 30 dni od daty podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia stażu lub przygotowania zawodowego, wniosek o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu do pracy, na staż lub przygotowanie zawodowe.
Zwrot kosztów przejazdu następuje w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Jak długo bezrobotny może otrzymywać zwrot kosztów przejazdu
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową może otrzymywać zwrot kosztów przejazdu przez okres do 12 miesięcy.
Bezrobotny, który został skierowany na staż lub przygotowanie zawodowe może otrzymywać zwrot kosztów przejazdu przez okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego.
Uwagi
Podstawą ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu jest udokumentowanie poniesionych kosztów.
Szczegółowych informacji udziela:
Pan Sebastian Szczurek - parter, pok. 1A
Szczegółowe kryteria przyznawania zwrotu kosztów przejazdu znajduje się na stronie www.pup.opole.pl, oraz w załączniku poniżej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm. ).

Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Bocheńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Bocheńska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2006-05-31 12:41:03
Data udostępnienia informacji: 2006-05-31 12:41:03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-05 09:51:27

Wersja do wydruku...

corner   corner